Yenilikçi düşünce, değişim ve gelişim, yeni teknolojiye sahip olmak rekabette üretim verimini artırmak için AR-GE çalışmalarına devam etmekteyiz.

Şirketimizin kaynaklarını gerektiği yerlerde ve maksimum verimlilik meydana getirecek şekilde kullanılması için,
Ürün statüsündeki değişiklikleri önceden tahmin ederek gerekli tedbirleri almak ve fizibilite analizleri, adaptasyon programlı ve gerekli yönde yatırımları yaparak kendimizi yeni duruma hazırlamaktır.

Dinamik ürünler için “buluş”, “radikal”, “hızlı”, hatta “yüksek teknoloji” gibi kavramlar kullanılırken; statik ürünler için “gelişen”, “hakim”, “olgun”, “yavaş”, “geleneksel” gibi kavramlar kullanmaktayız.

Sayıca artan üretim ve ürünlerde çeşitlilik,
Bilinçlenen tüketici,
Globalleşmenin de etkisiyle yükselen rekabet,

Rekabet edebilme gücünü en üst düzeye çıkarmanın birinci şartı iyi bir tasarım yönetimi ile daha iyi bir ürün tasarlamaktır. ACA ISITEL Rezistans rekabet gücünü en üst düzeye çıkarmış ve tasarımlarına devam etmektedir.

 

ACA ISITEL REZİSTANSIN SAĞLADIKLARI

- Güvenilirlik   - Kalite
- Emniyet   - Dayanıklılık
- Kolay bakim    - Ek özellikler
- Marka   - Performans
- Kolay kurulma   - Ulaşılabilirlik
- Boyut   - Paketleme
- Satış sonrası servis ağı
- Farklı ortamlarda kullanılabilme